2023(e)ko ekainaren 13(a), asteartea

ZARDOYA OTIS GELDITU!!! Multinacional Otis y Ayuntamiento pelotazo urbanístico en Herrera

(En castellano abajo)

IRUZURRA HERRITARREI: Hiriko HAPO berriaren errebisioan ari direnean, proiektu hau aldaketa puntual bat bezala modu azkarrean tramitatzen dute.

LOTSAGARRIKERIA: Legez operazio honi dagozkien gune berde libreak, 5.600 metro karratu Erregeneara(Igeldo) eramaten dituzte.

ESPEKULAZIOA ETA SATURAZIOA: Etxebizitzat egiteko eraikuntza basati bat bideratzen dute, dagokion inguruan 456 etxebizitza egin nahi dituzte, haietatik %40 VPO, legeak markatzen duen gutxiengoa. 

EZ DAGO DOTAZIOETARAKO INONGO AURREIKUSPENIK: Aurkituko ditugun arazoak argiak izanda ere, 500 ibilgailu gehiago pasako dira Renfeko zubiaren azpitik eta Nidoko biribilgunetik, nahiz eta gaur egun zenbait ordutan saturazio arazoak aurkitu bertan . 1.000 pertsona baino gehiago bihurtuko dira Osakidetzako zerbitzuetako erabiltzaile berri, hain justu Altzako anbulatorioan, gaur egun lan karga izugarria duen instalazioan. Hirigintza operazio honek inguruko hiritar guztion gain du eragina, ez bakarrik ondoan dauden eraikinetako bizilagunen gain eta ez ditu etxebizitzak erosteko inguruko jendeak dituen arazoei erantzun egokirik ematen eta are gutxiago gazteen beharrei.

SINATU HEMEN BENETAN HERRITARREN BEHARREI ERANTZUNGO DIEN PROIEKTU BATEN ALDE!!!!! 

FRAUDE A LA CIUDADANÍA: En plena revisión del Plan General Urbano de la ciudad tramitan este proyecto mediante una modificación puntual.

UNA VERGüENZA: Los espacios libres de parques que por ley corresponden a esta operación, 5.600 metros cuadrados se llevan a Erregenea en Igeldo.

ESPECULACIÓN Y SATURACIÓN. Pretenden una construcción masiva de viviendas en el espacio definido, 456 viviendas, 40% VPO mínimo obligatorio marcado por ley. 

NO HAY NINGUNA PREVISIÓN DE DOTACIÓN O SERVICIOS: En cambio los problemas están claros, 500 vehículos más circularán por los huecos de RENFE y la Rotonda del Nido, ya hoy saturados en muchas ocasiones del día. Más de 1.000 personas se convertirán en usuarias de los servicios de Osakidetza, Ambulatorio de Altza, hoy ya sobrecargado. Esta operación urbanística nos afecta a toda la ciudadanía de la zona, no solo a la de los edificios colindantes y no soluciona los problemas de acceso a la vivienda de la gente del entorno, y mucho menos de la juventud.

¡¡FIRMAD AQUÍ A FAVOR DE UN PROYECTO QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES LA POBLACIÓN!! 

Kontaktatu gurekin / Para contactar:  herripe@gmail.com 


 

iruzkinik ez: